Privacy

Privacyreglement van Bounce

Bent u wel eens bij een bedrijfsarts op spreekuur geweest of heeft u wel eens gesproken met een medewerker van Bounce? Dan vraagt u zich wellicht af wat er gebeurt met de gegevens die over u worden verzameld, of wie uw gegevens kan inzien. 

Waarom heeft Bounce een privacyreglement?

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben medewerkers van Bounce gegevens nodig. Deze gegevens zijn vaak van vertrouwelijke aard. Bounce ziet er dan ook strikt op toe dat uw gegevens worden beschermd en dat alleen bevoegde personen uw gegevens kunnen inzien. In ons privacyreglement staat wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij ze bewaren en hoe lang ze bewaard worden.

Welke gegevens worden door Bounce bijgehouden?

Bounce beschikt over gegevens van elke werkgever die klant is bij ons. Daarnaast beschikken wij over gegevens van werknemers die in dienst zijn van deze werkgever en zijn aangemeld voor een traject bij Bounce of van werknemers die eerder al eens een traject doorlopen hebben. Dit kan dus ook gelden voor uw gegevens. Er kan een onderverdeling worden gemaakt in drie typen gegevens:

  • Gegevens van uw werkgever zoals naam van de organisatie, adresgegevens, branche en contractnummer;
  • Persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geslacht en geboortedatum;
  • Vertrouwelijke gegevens zoals uw ziekmelding(en), medische gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Het kan ook voorkomen dat er persoonlijke gegevens zijn opgenomen die afkomstig zijn van uw huisarts of specialist, maar dit is alleen het geval als u toestemming hebt verleend om de gegevens aan Bounce te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens door Bounce bewaard?

Veel gegevens, bijv. aantekeningen van psychologen, worden veilig bewaard in onze eigen digitale administratie en/of een cliëntvolgsysteem met een afgescheiden deel dat alleen toegankelijk is voor de psycholoog. Dit zorgt ervoor dat wij snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen.

Het cliëntvolgsysteem is alleen toegankelijk voor bepaalde medewerkers van Bounce. Zij hebben een persoonlijke autorisatie nodig om die onderdelen van een dossier te kunnen bekijken waarvoor zij geautoriseerd zijn.

Soms staan er gegevens over u of uw werkgever op papier. Deze gegevens worden door Bounce bewaard in een gesloten, beveiligd archief.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren hangt af van wat voor gegevens het zijn. Gegevens van uw werkgever en persoonsgegevens hebben geen wettelijke bewaartermijn. Over het algemeen zullen deze gegevens niet langer dan twee jaar nadat u uit dienst bent bij de werkgever worden verwijderd.

Medische gegevens hebben wel een wettelijke bewaartermijn. Medische gegevens moeten volgens de wet 15 jaar nadat de behandeling is gestopt bewaard worden. Bounce verwijdert en vernietigd gegevens waarvan de bewaartermijn is verlopen.

Welke medewerkers van Bounce kunnen uw gegevens inzien?

Niet iedere medewerker van Bounce mag uw gegevens inzien. Uw psycholoog (en zijn of haar waarnemer tijdens afwezigheid) mag uw medische gegevens inzien. Hij of zij is ook degene die deze gegevens tijdens een spreekuur vastlegt. Tijdens het contact met u verzamelt de psycholoog gegevens over bijvoorbeeld uw ziekmelding en functioneren.

De administratief medewerker heeft beperkt toegang tot uw gegevens, bijvoorbeeld voor de administratieve verwerking van spreekuren.

Het kan voorkomen dat de psycholoog of werkgever een externe specialist inschakelt. In dat geval kan de informatie die de externe specialist nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden met hem of haar gedeeld worden. Denk hierbij bijv. aan uw contactgegevens of verzuimgegevens. Andere medewerkers van Bounce mogen en kunnen uw gegevens niet inzien.

Worden uw gegevens aan uw werkgever verstrekt?

Voor het verstrekken van uw gegevens aan uw werkgever gelden strikte regels. Aan uw werkgever kan slechts heel beperkt informatie worden verstrekt. Uw werkgever krijgt bijv. een terugkoppeling waar geen medische informatie in wordt vermeld. Het gaat slechts om die zaken die de werkgever nodig heeft om de re-integratie goed te kunnen vormgeven, bijv. de conclusies over uw mogelijkheden om uw werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die met u worden gemaakt.

Daarnaast krijgt uw werkgever algemene informatie over het verzuim binnen de organisatie. Deze informatie is niet te herleiden naar een individuele werknemer. Uit de gegevens is bijvoorbeeld wel af te lezen hoeveel dagen er in totaal in een bepaalde periode werd verzuimd door alle werknemers bij elkaar.

Welke rechten heeft u?

Omdat het uw gegevens zijn heeft u aantal rechten om na te gaan of wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. U kunt bij ons een verzoek doen om uw dossier in te zien, aan te vullen of te verbeteren. U kunt daarnaast ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door Bounce. U kunt deze rechten gebruiken door het contactformulier op onze site in te vullen.

Als u een klacht heeft kunt u het contactformulier op onze site gebruiken. Wij zullen er dan samen uit proberen te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit privacyreglement meer willen weten, dan kunt u dit bespreken met uw contactpersoon van Bounce. U kunt dan uitgebreide informatie krijgen over het privacyreglement. U kunt ook contact opnemen met onze servicedesk en het volledige privacyreglement opvragen.

Bekijk of wijzig hier jouw cookie-instellingen

 

Contact algemeen:

Bounce B.V.

Fultonbaan 56-60

3439 NE Nieuwegein

T: 085-044 11 76

E: info@bounce.nl

I: www.bounce.nl