Outplacement

Bij Outplacement staat facilitering en ondersteuning van de werknemer centraal, die zijn loopbaan (moet) gaan wijzigen om deze ergens anders voort te zetten; bijvoorbeeld ten gevolge van een fusie of reorganisatie, of wanneer de werknemer zelf besloten heeft van werkplek te veranderen.

Het uiteindelijke doel is een passende oplossing te vinden waar de werknemer zich in kan vinden. Dat kan een nieuwe functie zijn in een andere organisatie of wellicht een om-, her- of bijscho­lingstraject dat reëel perspectief op passend werk biedt. Dit kan ook betekenen dat er begeleiding gegeven wordt bij het starten van een eigen bedrijf. 

 

Vraag nu een offerte aan