Expertise en onderzoek

Expertise en onderzoek is bedoeld voor werknemers die vaak of langdurig ziek zijn, waarbij re-integratie en behandeling stagneren of waarbij reguliere behandeling niet voldoende effect heeft. Klachten verergeren, verzuim neemt toe, men staat op een wachtlijst of de medicatie slaat niet aan. Kortom, toenemende onduidelijkheid en twijfel bij zowel werknemer, werkgever als bij de bedrijfs- of verzekeringsarts.

Wat kenmerkt Expertise en onderzoek

Expertise en onderzoek wordt ingezet wanneer er sprake is van herhaalde ziekmeldingen, arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheidsproblematiek of persoonlijkheidsvraagstukken.
Het traject bestaat uit de volgende modules:

  • Doornemen van dossier ter voorbereiding
  • Anamnesegesprek over klachten, achtergronden en behandelingen
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Diagnostiek, beschrijvende diagnose en DSM-IV diagnose
  • Capaciteits- en persoonlijkheidsvraagstukken
  • Beschouwing en conclusie
  • Beantwoording van de specifieke vraag.

Resultaat

Op basis van de vraagstelling wordt bij expertise en onderzoek een beschouwing, conclusie en beantwoording van de specifieke vraag gegeven aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Graag attenderen wij u erop dat de rapportage van de psychiatrische expertise uitsluitend wordt verstrekt aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts, aangezien het een inhoudelijke rapportage betreft van medische aard. Voor meer informatie over privacy kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met ons secretariaat.

Werkwijze

Een expertise is een specialistisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door een psychiater en een arbeidspsycholoog. Dit onderzoek bestaat in de regel uit een uitgebreid onderzoek voor o.a. nadere diagnostiek, behandeladvies en advies met betrekking tot re-integratiemogelijkheden.

Op indicatie kunnen specialistische aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd.

Vraag nu een offerte aan