Re-integratie spoor 2

Voor werknemers waar spoor 1 re-integratie (arbeidshulpverlening) geen passende oplossing biedt is re-integratie spoor 2 een alternatief. Het betreft een maatwerk traject voor werknemer en werkgever. Wij adviseren en stimuleren om tot de best passende oplossing te komen binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat kenmerkt Re-integratie spoor 2

Re-integratie spoor 2 heeft als doelstelling duurzaam betaald werk te realiseren. Daar waar het vinden van ander werk realistisch gezien niet meer tot de mogelijkheden behoort, zullen betrokken partijen een schriftelijke verantwoording ontvangen voor het achterwege blijven van activiteiten in relatie tot de Wet Verbetering Poortwachter.

Het tweede spoor traject bestaat uit de volgende modules:

  • Heroriëntatie op loopbaan
  • Werving van een passende functie
  • Psychologisch loopbaanonderzoek
  • Arbeidspsychologische coaching
  • Specialistische interventies.

Resultaat

Bounce heeft oog voor de schadelastbeperking aan de kant van de werkgever, de individuele behoeften van de werknemer en zijn of haar mogelijkheden tot herstelbevordering. De werknemer werkt aan herstel van eventuele psychische klachten, krijgt een beter zelfbeeld en kan actief richting geven aan zijn of haar loopbaanmogelijkheden.

Werkwijze

Er wordt in onderlinge afstemming een breed scala aan faciliteiten en ondersteuning geboden. Een arbeids- en organisatiepsycholoog is het eerste aanspreekpunt voor werknemer en werkgever.

Er vinden periodieke gesprekken plaats tussen de A&O psycholoog en de werknemer, doorgaans met een frequentie van één maal per week of per twee weken. Schriftelijke rapportages, eindverslaglegging en evaluatie maken tevens onderdeel uit van het traject.

Haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van 2e spoor re-integratietrajecten.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject te onderzoeken of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is. Het onderzoek bestaat uit een psychologisch onderzoek, bestudering van arbeidskundig rapport, psychiatrische en/of psychologische onderzoeken en een praktisch marktonderzoek om een advies over de vervolgstappen te kunnen geven middels een uitgebreide rapportage. Rapportage kan gebruikt worden voor een deskundigenoordeel van het UWV.

 

 

Vraag nu een offerte aan